spä? 2005/361 vpred
Vianoce 2005
Katalógové číslo:  366
Výtvarný návrh známky:  Vladimír Machaj
Deň vydania:  16.11.2005
Tlačiareň:  WSP - CARTOR Francúzsko
Technika tlače:  Viacfarebný ofset
Rozmery známky:  23 mm x 27 mm
Náklad známok:  4 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Vianoce 2005, platnú od 16.11.2005, v nominálnej hodnote 9 Sk. Známka zobrazuje jeden zo symbolov Vianoc - postavy Troch kráľov nesúcich betlehem z obchôdzkovej betlehemskej hry.
Známku s rozmermi 23 x 27 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň WSP - CARTOR Francúzsko, na tlačových listoch s 100 známkami. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je štylizovaná kresba vianočného motívu. Autorom rytiny FDC je Miroslav Strnadel. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Vladimír Machaj.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 16. 11. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC 365
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom