spä? 2005/361
Deň poštovej známky

Cena ministra za rok 2005
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo:  367
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu:  Peter Augustovič
Deň vydania:  25.11.2005
Tlačiareň:  WSP - CARTOR Francúzsko
Technika tlače:  Ofset
Rozmery známky:  44 mm x 27 mm
Náklad známok:  300 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Deň poštovej známky, platnú od 25. 11. 2005, v nominálnej hodnote 15 Sk. Na známka je zobrazený Poštový poriadok Márie Terézie z roku 1748 a pozlátený kord, ako súčasť rovnošaty zamestnanca pošty z tohto obdobia. Na kupóne je historický model poštového dopravného koča. Známku s rozmermi 44 x 27 mm, vrátane perforácie (na šírku) s kupónom, vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň WSP - CARTOR Francúzsko, na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava, zobrazujúcej poštového posla na koni. Na FDC je kresba historického kočiara. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Vieroslav Ondrejička. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič. Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 25. 11. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC 365
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom