spä? 2003/284 vpred
Poprad
Katalógové číslo:  370
Autor výtvarného návrhu známky:  Marián Čapka
Deň vydania:  17.2.2006
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  viacfarebný ofset
Rozmery známky:  24 mm x 27,5 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Poprad, s dátumom vydania 17. 2. 2006, v nominálnej hodnote 23 Sk.
Na známke je znázornený pohľad na časť námestia s kostolom sv. Egídia z 13. storočia a vedľa neho samostatne stojaca renesančná zvonica z roku 1658. Súčasťou známky je mestský erb umiestnený v strede hore, na ktorom sa nachádza motív 3 tatranských štítov na modrom pozadí a 2 červené skrížené šípy (symbol patróna mesta). Známku s rozmermi 24 x 27,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň WSP - CARTOR Francúzsko, na tlačových listoch so 100 známkami. Autorom výtvarného návrhu emisie je akad. mal. Marián Čapka.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. 2. 2006 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom