spä? 2003/284 vpred
Narcis
Katalógové číslo:  371
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Nágel
Deň vydania:  24.3.2006
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  viacfarebný ofset
Rozmery známky:  24 mm x 27,5 mm
Náklad známok:  6 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Blahoprajná známka - Narcis, s dátumom vydania 24. 3. 2006, v nominálnej hodnote 10 Sk.
Na známke je zobrazený kvet narcis. Známku s rozmermi 24 x 27,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň WSP - CARTOR Francúzsko, na tlačových listoch so 100 známkami. Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Dušan Nágel.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 24. 3. 2006 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom