spä? 2006/372 vpred
Veľká noc 2006 - Sviatky jari

Cena ministra za rok 2006
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo:  372
Autor výtvarného návrhu známky:  Vladimír Machaj
Deň vydania:  31.3.2006
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  viacfarebný ofset
Rozmery známky:  27 mm x 34 mm
Náklad známok:  2 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Veľká noc 2006 - Sviatky jari, s dátumom vydania 31. 3. 2006, v nominálnej hodnote 10 Sk.
Na známke je dievčatko s košíkom s kraslicami a chlapček s veľkonočným korbáčom. Poštová známka vo svojom význame a zobrazení symbolizuje tradičný nový cyklus života i súčasný sviatok Veľkej noci. Známku s rozmermi 27 x 34 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň WSP - CARTOR Francúzsko, na tlačových listoch so 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je veľkonočný košík s jarnými kvietkami a kraslicami. Autorkou rytiny FDC je Lucie Bandíková. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Vladimír Machaj.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 31. 3. 2006 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom