spä? 2003/284 vpred

Krásy našej vlasti
Renesančná zvonica Kežmarok

Katalógové číslo:  376
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Benca
Autor rytiny známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  19.5.2006
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky:  26,5 mm x 44,0 mm
Náklad známok:  500 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 19. 5. 2006 príležitostnú poštovú známku Renesančné zvonice - Kežmarok z emisného radu Krásy našej vlasti v nominálnej hodnote 27 Sk.
Na známke je renesančná zvonica v Kežmarku v ohradenom priestore farského kostola sv. Kríža. Autorom výtvarných návrhov emisie je doc. Igor Benca. Rytiny vytvoril Mgr. Art. Arnold Feke. Známku rozmerov 26,5 x 44 mm, vrátane perforácie (na výšku), technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou vytlačila na tlačových listoch s 50 známkami Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Kežmarok. Motív na FDC predstavuje detail štylizovaných rastlinných ornamentov pod atikou. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 19. 5. 2006 do 31. 12. 2008. /font>Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom