spä? 2003/284 vpred
Krásy našej vlasti
Renesančná zvonica Podolínec
Katalógové číslo:  377
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Benca
Autor rytiny známky: Lucie Bandíková
Deň vydania:  19.5.2006
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky:  26,5 mm x 44,0 mm
Náklad známok:  500 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 19. 5. 2006 príležitostnú poštovú známku Renesančné zvonice - Podolínec z emisného radu Krásy našej vlasti v nominálnej hodnote 29 Sk.
Na známke je renesančná zvonica v Podolínci, ktorá je situovaná v areáli farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. Autorom výtvarných návrhov emisie je doc. Igor Benca. Rytinu známky vytvorila Lucie Bandíková. Známku rozmerov 26,5 x 44 mm, vrátane perforácie (na výšku), technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou vytlačila na tlačových listoch s 50 známkami Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Podolínec. Na FDC je detail plastiky misijného kríža s telom ukrižovaného Krista, ktorý je situovaný na stene zvonice vedľa schodiska. Rytinu FDC vytvoril akad. mal. Rudolf Cigánik. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 19. 5. 2006 až d odvolania.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom