spä? 2006/380 vpred
Technické pamiatky / Klenotnica múzeí
Mediarstvo
Katalógové číslo:  382
Výtvarný návrh známky:  Igor Rumanský
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania:  23.6.2006
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky:  27,2 mm x 44,4 mm
Náklad známok:  300 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala 23. 6. 2006 príležitostnú poštovú známku Mediarstvo v nominálnej hodnote 31 Sk z emisného radu Technické pamiatky / Klenotnica múzeí.
Na známke je zobrazená Dutá miera mesta Banská Bystrica, Na jej prednej strane sa nachádza plastický erb mesta Banská Bystrica a vročenie 1576.
Známku rozmerov 27,2 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom vytlačila na spoločných upravených tlačových listoch so štyrmi známkami emisie Sklo a štyrmi známkami emisie Mediarstvo Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Banská Bystrica. Motív prezentovaný na FDC predstavuje erb slobodného kráľovského banského mesta Banská Bystrica na mestskom pečatidle z 15. storočia. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. Igor Rumanský. Rytiny vytvoril akad. mal. Rudolf Cigánik.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 23. 6. 2006 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2006
Copyright ©2006 askom