spä? 2006/380 vpred
Bábkové divadlo
Semar
Katalógové číslo:  380
Autor výtvarného návrhu známky:  Vladislav Rostoka
Deň vydania:  27.9.2006
Tlačiareň:  Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko
Technika tlače:  viacferebný ofset
Rozmery známky:  30,0 mm x 40,0 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 9. 2006 príležitostné poštové známky Bábkové divadlo - Semar a Bábkové divadlo - Gašparko v nominálnych hodnotách 22 Sk a 25 Sk.
Emisia s námetom tradičných divadelných kultúr vychádza ako spoločné slovensko - indonézske vydanie. Bábka Semar, zobrazená na známke s nominálnou hodnotou 22 Sk, je postavou tradičného indonézskeho divadla Wayang Golek. Bábka Gašparko, zobrazená na známke s nominálnou hodnotou 25 Sk, je na Slovensku najtypickejšou postavou tradičného bábkového divadla. Autorom grafickej úpravy známok a spoločného upraveného tlačového listu je akad. mal. Vladislav Rostoka.
Známky rozmerov 30 x 40 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko, na spoločných upravených tlačových listoch s tromi známkami Bábkové divadlo - Semar a tromi známkami Bábkové divadlo - Gašparko. Súčasne boli vydané dve obálky prvého dňa vydania vrátane pečiatok prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Motív na FDC známky Bábkové divadlo - Semar je štylizovaná kresba bábky Semar. Na FDC známky Bábkové divadlo - Gašparko je kresba bábky Gašparko. FDC viacfarebnou ofsetovou technikou vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava. Autorom výtvarných návrhov FDC a pečiatok prvého dňa vydania je akad. mal. Vladislav Rostoka.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 9. 2006 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom