späť 2006/385 vpred
Umenie
Dezider Milly - Krivý jarok, 1944

Cena ministra za rok 2006
( Najlepšia rytina)

Katalógové číslo:  385
Grafická úprava známky:  František Horniak
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  20.10.2006
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  5-farebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky:  55,0 mm x 45,0 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala 20. 10. 2006 príležitostnú poštovú známku Dezider Milly: Krivý jarok, 1944, z emisného radu UMENIE v nominálnej hodnote 37 Sk.
Grafickú úpravu známky a ryteckú transkripciu diela vytvoril František Horniak.
Známku s rozmermi 55 x 45 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou päťfarebnej oceľotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Svidník. Na FDC je zobrazené dielo Smútok z cyklu ilustrácií (litografia, 1946, SNG Bratislava) v ryteckej transkripcii Františka Horniaka. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 20. 10. 2006 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom