späť 2006/386 vpred
Umenie
Moravianska Venuša
Katalógové číslo:  386
Grafická úprava známky:  Arnold Feke
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  20.10.2006
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  4-farebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky:  45,0 mm x 55,0 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala 20. 10. 2006 príležitostnú poštovú známku Moravianska Venuša, z emisného radu UMENIE, v nominálnej hodnote 38 Sk.
Grafickú úpravu známky a ryteckú transkripciu diela vytvoril Mgr. Art Arnold Feke.
Známku s rozmermi 45 x 55 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou štvorfarebnej oceľotlače z plochých platní Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Moravany nad Váhom. Na FDC je náhrdelník z obdobia gravettienskej kultúry, nájdený v jaskyni Čertova pec pri Radošinej v ryteckej transkripcii Mgr. Art Arnolda Fekeho. Na pečiatke prvého dňa vydania je použitý motív radiolaritovej čepele s vrubom z náleziska gravettienskej kultúry v polohe Lopata. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 20. 10. 2006 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom