vpred 399 Kláštor Jasov vpred
Krásy našej vlasti
Kláštor Jasov
Katalógové číslo: 399
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 6.6.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44 mm
Náklad známok: 500 000 ks
Autor motívu na FDC: Igor Benca
Návrh na FDC pečiatku: František Horniak
Rytec FDC: Igor Benca
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 500 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 6. 6. 2007 príležitostnú poštovú známku Kláštor Jasov z emisného radu Krásy našej vlasti nominálnej hodnoty 30 Sk.
Na známke je zobrazený kostol a kláštor premonštrátov v Jasove na juhovýchodnom Slovensku.
Známku rozmerov 26,5 x 44 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Jasov. Na FDC je znázornený erb jasovského kláštora z roku 1920, na ktorom dominuje sv. Ján Krstiteľ a dvojkríž s trojvrším. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Igor Benca. Rytiny známky a FDC vytvoril František Horniak.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 6. 6. 2007 do 31. 12. 2008.

 

FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007