vpred 398 Janko Hraško vpred
Známka deťom
Janko Hraško
Katalógové číslo: 398
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Cpin podľa ilustrácie Štefan Cpin
Deň vydania: 30.5.2007
Tlačiareň: CARTOR, Francúzsko
Technika tlače: ofset
Rozmery známky: 27 mm x 34 mm
Náklad známok: 500 000 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 30. 5. 2007 výplatnú poštovú známku „Známka deťom – Janko Hraško“ nominálnej hodnoty 10 Sk.
Na známke je rozprávková postavička Janko Hraško. Známku rozmerov 27 x 34 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami. Autorom grafickej úpravy pôvodnej ilustrácie akad. mal. Štefana Cpina je Peter Cpin.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 30. 5. 2007 do 31. 12. 2008.

 
Obsah 1993-2007
Rok 2007