vpred 404 La Rocca O Guaita vpred
La Rocca O Guaita

Cena ministra za rok 2007
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo: 404
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Rudolf Cigánik
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 24.8.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 mm x 44 mm
Náklad známok: 100 000 ks
Autor motívu na FDC: Rudolf Cigánik
Návrh na FDC pečiatku: Rudolf Cigánik
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

 

Slovenská pošta, a. s., vydala 24. 8. 2007 dve príležitostné poštové známky Oravský hrad a La Rocca o Guaita nominálnych hodnôt 21 Sk a 21 Sk. Emisia vychádza ako spoločné vydanie Slovenskej republiky a Republiky San Maríno.
Známky zobrazujúce architektonické pamiatky San Marína – strážnu vežu La Rocca o Guaita a Slovenska – Oravský hrad sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste. Autorom výtvarných návrhov a rytín emisie je akad. maliar Rudolf Cigánik.
Viacfarebné známky s rozmermi obrazovej časti 30,5 x 44,4 mm (na výšku) na spoločnom tlačovom liste rozmerov 165 x 110 mm vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom. Na tlačovom liste sú 4 dvojice známok, zoskupené do dvoch štvorblokov.
Súčasne sa vydalajú dve obálky prvého dňa vydania vrátane pečiatok prvého dňa vydania s domicilom Oravský Podzámok. Na FDC sú zobrazené postavy v dobových kostýmoch, pripomínajúce slávnu históriu oboch miest. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 24. 8. 2007 do 31. 12. 2008.  
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007