vpred 405 Jozef Miloslav Hurban vpred
Osobnosti
Jozef Miloslav Hurban
Katalógové číslo: 405
Grafická úprava známky: Vladislav Rostoka s použitím diela Dušana Kállaya
Deň vydania: 1.9.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: ofset
Rozmery známky: 27 mm x 34 mm
Náklad známok: 200 000 ks
Autor motívu na FDC: Vladislav Rostoka
Návrh na FDC pečiatku: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

 

Slovenská pošta, a. s., vydala 1. 9. 2007 príležitostnú poštovú známku „Jozef Miloslav Hurban“ z emisného radu Osobnosti, v nominálnej hodnote 31 Sk. Na známke je dielo akad. mal. Dušana Kállaya - portrét Jozefa Miloslava Hurbana, 1981. Autorom grafickej úpravy známky je akad. mal. Vladislav Rostoka.
Známku rozmerov 27 x 34 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je portrét a prepis dagerotypie J. M. Hurbana. Autorom výtvarného návrhu FDC je akad. mal. Vladislav Rostoka. FDC ofsetovou technikou vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007