vpred 406 Most Kráľová pri Senci vpred
Technické pamiatky
Most Kráľová pri Senci
Katalógové číslo: 406
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Čapka
Rytec známky: Juraj Vitek
Deň vydania: 5.9.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 38 mm x 38 mm
Náklad známok: 700 000 ks
Autor motívu na FDC: Marián Čapka
Návrh na FDC pečiatku: Marián Čapka
Rytec FDC: Juraj Vitek
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

 

Slovenská pošta, a. s., vydala 5. 9. 2007 príležitostnú poštovú známku „Most Kráľová pri Senci“ nominálnej hodnoty 29 Sk z emisného radu Technické pamiatky.
Na známke je zobrazený kamenný most cez rieku Čierna Voda v Kráľovej pri Senci. Známku rozmerov 38 x 38 mm vrátane perforácie technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou vylačila Tiskárna cenin Praha, a. s. na tlačových listoch s 35 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Kráľová pri Senci. Na FDC je znázornený barokový kamenný most cez riečku Sikenica v Bátovciach z roku 1780. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Čapka. Autorom rytín je Juraj Vitek.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 9. 2007 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007