vpred 407 Nitriansky evanjeliár 11. stor. vpred
Klenotnica múzeí
Nitriansky evanjeliár
Katalógové číslo: 407
Autor výtvarného návrhu známky: Pavol Choma
Rytec známky: Martin Činovský
Deň vydania: 22.9.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 mm x 44 mm
Náklad známok: 300 000 ks
Autor motívu na FDC: Pavol Choma
Návrh na FDC pečiatku: Pavol Choma
Rytec FDC: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

 

Slovenská pošta, a. s., vydala 22. 9. 2007 príležitostnú poštovú známku „Nitriansky evanjeliár“ nominálnej hodnoty 15 Sk z emisného radu Klenotnica múzeí. Na známke je zobrazený Nitriansky evanjeliár z archívu Nitrianskej kapituly.
Známku rozmerov 26,5 x 44 mm (na výšku) vrátane perforácie technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou vytlačila Poštovní Tiskárna cenin Praha, a. s. na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Nitra. Na FDC je figurálna iniciála z Nitrianskeho evanjeliára.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Pavol Choma. Autorom rytín je doc. Martin Činovský, akad. mal.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 22. 9. 2007 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007