vpred 408 Seton Watson vpred
Osobnosti
R.W.Seton-Watson
Katalógové číslo: 408
Autor výtvarného návrhu známky: Ivan Schurmann
Deň vydania: 26.10.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 34 mm x 27 mm
Náklad známok: 700 000 ks
Autor motívu na FDC: Ivan Schurmann
Návrh na FDC pečiatku: Ivan Schurmann
Rytec FDC: Ivan Schurmann
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

 

Slovenská pošta, a. s., vydala 26. 10. 2007 príležitostnú poštovú známku „Seton-Watson“ nominálnej hodnoty 24 Sk z emisného radu Osobnosti.
Na známke je portrét na-Watsona z mladších rokov a ruža, ktorá sa viaže k mestu Ružomberok a je zároveň vyjadrením vďaky za poskytnutú podporu Slovákom.
Známku rozmerov 34 x 27 mm (na šírku) vrátane perforácie ofsetovou technikou vytlačila Poštovní Tiskárna cenin Praha, a. s. na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Ružomberok. Na FDC je zobrazený kostol v Černovej. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Ivan Schurmann.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 26. 10. 2007 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007