vpred 409 Ján Želibský, Kytica chryzantém, 1936 vpred
Umenie
Ján Želibský: Kytica chryzantém, 1936
Katalógové číslo: 409
Autor grafickej úpravy známky: Rudolf Cigánik
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 17.10.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 55 mm x 45 mm
Náklad známok: 100 000 ks
Grafická úprava motívu na FDC: Rudolf Cigánik
Návrh na FDC pečiatku: Rudolf Cigánik
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 17. 10. 2007 príležitostnú poštovú známku „Ján Želibský: Kytica chryzantém, 1936“, z emisného radu UMENIE v nominálnej hodnote 33 Sk. Grafickú úpravu známky a ryteckú transkripciu diela vytvoril akad. mal. Rudolf Cigánik.
Známku s rozmermi 55 x 45 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou päťfarebnej oceľotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazené dielo Zátišie s lampou, ceruza, 1936 v ryteckej transkripcii akad. mal. Rudolfa Cigánika. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. 10. 2007 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007