vpred 410 F.X.Palko - Svätá Alžbeta vpred
Umenie
F.X.K. Palko (?), Svätá Alžbeta, okolo 1750

Cena ministra za rok 2007
( Najlepšia rytina )

Katalógové číslo: 410
Autor grafickej úpravy známky: František Horniak
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 14.11.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 45 mm x 55 mm
Náklad známok: 100 000 ks
Autor motívu na FDC: František Horniak
Návrh na FDC pečiatku: František Horniak
Rytec FDC: František Horniak
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

 

Slovenská pošta, a. s., vydala 14. 11. 2007 príležitostnú poštovú známku „František X. K. Palko (?): Svätá Alžbeta, okolo 1750“, z emisného radu UMENIE, v nominálnej hodnote 33 Sk. Grafickú úpravu známky a ryteckú transkripciu diela vytvoril František Horniak.
Známku s rozmermi 45 x 55 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou štvorfarebnej oceľotlače z plochých platní Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je detail z diela na známke v ryteckej transkripcii Františka Horniaka. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 14. 11. 2007 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007