vpred Vianočný stromček vpred
Vianoce 2007
Vianočný stromček
Katalógové číslo: 411
Autor grafickej úpravy známky: Jana Kyselová-Siteková
Deň vydania: 14.11.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 27 mm x 34 mm
Náklad známok: 4 000 000 ks
Autor motívu na FDC: Jana Kyselová-Siteková
Návrh na FDC pečiatku: Jana Kyselová-Siteková
Rytec FDC: Vieroslav Ondrejička
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

 

Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 14. 11. 2007 príležitostnú poštovú známku „Vianoce 2007 –Vianočný stromček“ v nominálnej hodnote 10 Sk. Na známke je zobrazený anjelik s vianočným stromčekom.
Známku rozmerov 27 x 34 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je vianočný motív. Autorom rytiny FDC je Mgr. Art. Vieroslav Ondrejička.
FDC vytlačila jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava. Autorkou výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Jana Kiselová-Siteková.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 14. 11. 2007 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007