vpred 412 Deň poštovej známky – Poľná pošta
Deň poštovej známky
Poľná pošta
Katalógové číslo: 412
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Marián Čapka
Deň vydania: 28.11.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 42 mm x 28 mm
Náklad známok: 300 000 ks
Autor motívu na FDC: Marián Čapka
Návrh na FDC pečiatku: Juraj Vitek
Rytec FDC: Marián Čapka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

 

Slovenská pošta, a. s., vydala 28. 11. 2007 príležitostnú poštovú známku „Deň poštovej známky – Poľná pošta“ nominálnej hodnoty 28 Sk. Motívy na známke a kupóne prezentujú poľnú poštu z 20. storočia.
Známku s rozmermi 42 x 28 mm vrátane perforácie (na šírku) s kupónom vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazené dopravné prostriedky pre poľnú poštu a pečiatky poľnej pošty. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 28. 11. 2007 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007