413 vpred
15 rokov Slovenskej republiky
Katalógové číslo: 413
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Deň vydania: 01. 01. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
Autor motívu na FDC: Peter Augustovič
Návrh na FDC pečiatku: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: Intaglio - líniová tlač z hĺbky plochej platne
Náklad FDC: 5 600 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 1. 1. 2008 príležitostnú poštovú známku „15 rokov Slovenskej republiky“ s popisným nominálom T1 50 g, ktorý zodpovedá tarife pre list 1. triedy do 50 g v tuzemskom styku.
Na známke je zobrazená mapa Slovenskej republiky s národnou trikolórou, štátnym znakom SR a štylizovaným emblémom Európskej únie. Vo vnútri hraníc sú zvýraznené symboly ôsmich sídelných miest krajských samospráv.
Známku s rozmermi 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Bratislava a s pečiatkou FDC s dátumom 1.1.2008. Na FDC je zobrazená mapa Slovenska v centre lúčov mapy Európy obkolesenej kruhom 12 hviezd, ktoré symbolizujú jednotu národov Európy.
FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava. Technika tlače FDC: Intaglio – líniová tlač z hĺbky plochej platne.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 1. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008