späť 414 2008 vpred
Veľká noc 2008
Katalógové číslo: 414
Autor výtvarného návrhu známky: Katarína Vavrová
Deň vydania: 28. 02. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 3 000 000 ks
Autor motívu na FDC: Katarína Vavrová
Rytec FDC: Vieroslav Ondrejička
Návrh na FDC pečiatku: Katarína Vavrová
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 28. 2. 2008 poštovú známku „Veľká noc 2008“ s popisným nominálom T2 50 g. Predajná cena poštovej známky zodpovedá sadzbe pre list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku.
Nosným motívom známky je postava chlapca s korbáčom a dievčiny držiacej na rukách baránka.
Známku s rozmermi 26,5 x 33,9 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Katarína Vavrová.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 28.2.2008 s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený typický veľkonočný motív zobrazujúci tri deti s baránkami a korbáčom, ktorý je predzvesťou tzv. „šibačky“. Na pečiatke je znázornený štylizovaný motív veľkonočnej oblievačky.
Autorom výtvarného návrhu FDC je akad. mal Katarína Vavrová.
Rytcom FDC je Mgr. art. Vieroslav Ondrejička.
FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 100 ks.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 28.2.2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008