späť 415 vpred
Krupina
Katalógové číslo: 415
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Čapka
Deň vydania: 06. 03. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 22 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
Autor motívu na FDC: Marián Čapka
Rytec FDC: Juraj Vitek
Návrh na FDC pečiatku: Marián Čapka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 6. 3. 2008 poštovú známku z emisie Mestá - „Krupina“ s popisným nominálom T2 100 g. Predajná cena poštovej známky zodpovedá sadzbe pre list 2. triedy do 100 g v tuzemskom styku.
Na známke je znázornený románsko-gotický kostol Narodenia P. Márie. V ľavej hornej časti tejto známky je umiestnený erb mesta z 13.st.

Známku s rozmermi 22 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 100 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Marián Čapka
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 6.3.2008 s domicilom Krupina. Námetom obálky prvého dňa je stavba strážnej veže z obdobia protitureckých bojov. Na pečiatke je zobrazená jedna z bášt mestského opevnenia.
Autorom výtvarného návrhu FDC je akad. mal. Marián Čapka
Rytcom FDC je Mgr. art. Juraj Vitek.
FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 200 ks.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 6. 3. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008