spä? 417 1993 - 2008 vpred
Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008
Katalógové číslo: 417
Autor výtvarného návrhu známky: Štefan Kubovič
Deň vydania: 03. 04. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
Autor motívu na FDC: Štefan Kubovič
Návrh na FDC pečiatku: Štefan Kubovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: líniová tlač z hĺbky z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 3. 4. 2008 poštovú známku "Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008" v nominálnej hodnote 25 Sk.
Na známke je stvárnený motív rímskej bohyne Justície, ktorá je spolu so svojimi atribútmi (mečom a váhami) umiestnená v oválnom ozdobnom ráme.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je Mgr. art. Štefan Kubovič.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Košice a s pečiatkou FDC s dátumom 3.4.2008. Na FDC je zobrazená budova Ústavného súdu v Košiciach v kompozícii s postavou Archanjela Michaela s mečom a váhami. FDC pečiatka zobrazuje bohyňu Justíciu podľa motívu rímskej mince follis z 3. - 4. storočia.
FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 200 ks. Technika tlače FDC: Intaglio – líniová tlač z hĺbky plochej platne.
Autorom výtvarného návrhu FDC je Mgr. art. Štefan Kubovič.

Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 4. 2008 až do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008