späť 418 Eugen Suchoň vpred
Osobnosti
Eugen Suchoň
Katalógové číslo: 418
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Deň vydania: 17. 04. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 2 100 000 ks
Autor motívu na FDC: Peter Augustovič
Rytec FDC: Arnold Feke
Návrh na FDC pečiatku: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 17. 4. 2008 poštovú známku "Eugen Suchoň" bez nominálnej hodnoty. Označenie T2 500g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 500 g v tuzemskom styku.
Nosným motívom známky je portrét skladateľa s jeho vlastnoručným podpisom s pozadím fragmentu organu z bratislavskej Reduty.
Známku s rozmermi 26,5 x 33,9 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Peter Augustovič.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 17.4.2008 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený motív klaviatúry s rukami skladateľa s pozadím notovej osnovy. Na pečiatke je znázornený architektonický detail lýry zo štukovej výzdoby bratislavskej Reduty.
Autorom výtvarného návrhu FDC je akad. mal Peter Augustovič
Rytcom FDC je Mgr. art. Arnold Feke.
FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 200 ks.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. 4. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008