späť 419 Maša Haľamová vpred
Osobnosti
Maša Haľamová
Katalógové číslo: 419
Autor výtvarného návrhu známky: Katarína Slaninková
Deň vydania: 17. 04. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 2 300 000 ks
Autor motívu na FDC: Katarína Slaninková
Rytec FDC: Juraj Vitek
Návrh na FDC pečiatku: Katarína Slaninková
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 17. 4. 2008 poštovú známku „Maša Haľamová“ bez nominálnej hodnoty. Označenie T1 100g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 100 g v tuzemskom styku.
Nosným motívom známky je romantizujúci portrét poetky.
Známku s rozmermi 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je Mgr. art. Katarína Slaninková.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 17.4.2008 a domicilom Blatnica pri Martine. Na FDC je znázornený strom, ktorého koruna vytvára motív srdca. Na pečiatke je znázornený motív letiacej holubice.
Autorom výtvarného návrhu FDC je Mgr. art. Katarína Slaninková.
Rytcom FDC je Mgr. art. Juraj Vitek.
FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 200 ks.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. 4. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008