späť 420 Hasičská technika, Štvorkolesová ručná striekačka 1872 vpred
Technické pamiatky
Hasičská technika, Štvorkolesová ručná striekačka 1872
Katalógové číslo: 420
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 30. 04. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,0 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
Autor motívu na FDC: Igor Benca
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Návrh na FDC pečiatku: Igor Benca
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 400 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 30. 4. 2008 poštovú známku „Technické pamiatky - Hasičská technika, Štvorkolesová ručná striekačka 1872“ bez nominálnej hodnoty. Označenie T1 500g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 500 g v tuzemskom styku.
Na známke je znázornená ručná striekačka, ktorá je uložená na železnom ráme štvorkolesového voza s plošinou. Skonštruovaná bola v roku 1872.
Známku s rozmermi 44 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Igor Benca.
Rytcom známky je akad. mal. Rudolf Cigánik.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 30. 4. 2008 a domicilom Ružomberok. Na FDC je zobrazený motív ručnej striekačky na dvojkolesovom vozíku. Na FDC pečiatke je zobrazené hasičské náradie spolu so zapálenou fakľou.
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal Igor Benca.
Rytcom FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochy vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 400 ks.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 30. 4. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008