spä? 421 Hasičská technika, F. Seltenhofer 1880 vpred
Technické pamiatky
Hasičská technika, F. Seltenhofer 1880
Katalógové číslo: 421
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Brun
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 30. 04. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,0 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 600 000 ks
Autor motívu na FDC: Robert Brun
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Návrh na FDC pečiatku: Robert Brun
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 400 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 30. 4. 2008 poštovú známku „Technické pamiatky - Hasičská technika, F. Seltenhofer 1880“ bez nominálnej hodnoty. Označenie T2 1000g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 1000 g v tuzemskom styku.
Na známke je znázornená ručná striekačka od firmy Seltenhofer.
Známku s rozmermi 44 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Róbert Brun.
Rytcom známky je akad. mal. Rudolf Cigánik.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 30.4.2008 a domicilom Ružomberok. Na FDC je zobrazený motív hasičskej helmy s trúbkou a hasičským náradím. Na FDC pečiatke je zobrazený štylizovaný motív hasičskej helmy spolu s čakanmi.
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Róbert Brun.
Rytcom FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochy vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 400 ks.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 30. 4. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008