spä? 422 Písanie listov vpred
EUROPA 2008
Písanie listov
Katalógové číslo: 422
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Polakovič
Deň vydania: 05. 05. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 200 000 ks
Autor motívu na FDC: Dušan Polakovič
Rytec FDC: Arnold Feke
Návrh na FDC pečiatku: Dušan Polakovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 600 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 5. 5. 2008 poštovú známku "EUROPA 2008 – Písanie listov", v nominálnej hodnote 21 Sk.
Na známke je znázornená mačka, ako píše list „myšou“ od počítača.
Známku s rozmermi 26,5 mm x 44,1 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Dušan Polakovič.
Autorom grafickej úpravy známky je Ľubomír Krátky.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 5. 5. 2008 a domicilom Bratislava. Hlavným motívom prítlače na FDC je muž, ktorý píše list vo fľaši plávajúcej v mori. Na FDC pečiatke je zobrazená ryba s obálkou.
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal Dušan Polakovič.
Rytcom FDC je Mgr. art. Arnold Feke.
FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 600 ks.

Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 2008 až do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008