späť 425 Peking 2008 vpred
Paralympijské hry Peking 2008
Katalógové číslo: 425
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Deň vydania: 06. 06. 2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 500 000 ks
Autor motívu na FDC: Igor Piačka
Návrh na FDC pečiatku: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: ofset
Náklad FDC: 3 600 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 6. 6. 2008 poštovú známku "Paralympijské hry 2008 Peking", v nominálnej hodnote 30 Sk.
Na známke je znázornená protéza paralympijského športovca, ktorej tieňom je motív bohyne víťazstva s pozadím Čínskeho múru s krajinou. V ľavej časti známky sa nachádza logo Slovenského paralympijského výboru.
Známku s rozmermi 44,1 mm x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Igor Piačka.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 6. 6. 2008 a domicilom Bratislava. Na prítlači na FDC je znázornený rozfázovaný pohyb paralympijského bežca v jeho sekvenciách. Pozadím tohto motívu sú tváre čínskych diváčok. Motívom FDC pečiatky je vozíčkar s krídlami.
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka.
FDC vytlačila ofsetovou technikou tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 600 ks.

Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 6. 6. 2008 až do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008