spä? 426 Nitrafila 2008 vpred
Nálezy z Bojnej - Nitrafila 2008
Katalógové číslo: 426
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 20.06.2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 100 000 ks 
Autor motívu na FDC: Igor Benca
Rytec FDC: Juraj Vitek
Návrh na FDC pečiatku: Igor Benca
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 30. 6. 2008 poštovú známku "Nálezy z Bojnej – Nitrafila 2008", v nominálnej hodnote 33 Sk.
Na známke je znázornená pozlátená plaketa, ktorá pochádza zo súboru plakiet objavených v lokalite hradiska Bojná I. – Valy. Plakety patria medzi najvýznamnejšie objavy veľkomoravského umenia 9. storočia.
Známku s rozmermi 26,5 mm x 44,1 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. na upravenom tlačovom liste s 3 známkami a 3 kupónmi. Po okrajoch UTL na nachádzajú postavy archanjela Gabriela a Ježiša Krista – „Anjela veľkej rady“ spolu s torzami ďalších dvoch plakiet, ako aj logá XIII. Svetového kongresu Spoločenstva Sv. Gabriel a Nitrafily 2008.
Autorom výtvarného návrhu známky je doc. Igor Benca, akad. mal. Autorom ryteckého prepisu a rytiny známky je František Horniak.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 30. 6. 2008 a domicilom Nitra. Hlavným motívom prítlače na FDC je portrét cisára Michaela III. na reverze byzantskej mince nájdenej na hradisku Valy v Mikulčiciach . Motívom FDC pečiatky je Kristus so svätožiarou na averze tej istej mince.
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je doc. Igor Benca, akad. mal. Autorom rytiny FDC je Juraj Vitek.
FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 300 ks.

Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 30. 6. 2008 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008