spä? 427 Karol Plicka vpred
Spoločné vydanie s Českou republikou
Karol Plicka

Cena ministra za rok 2008
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo: 427
Autor výtvarného návrhu známky: prof. Dušan Kállay s použitím fotografie Karola Plicku
Rytec známky a hárčeka: Miloš Ondráček
Deň vydania: 12.09.2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Náklad známok: 100 000 ks
Autor motívu na FDC: prof. Dušan Kállay, akad. mal. s použitím fotografie Karola Plicku
Rytec FDC: Miloš Ondráček
Návrh na FDC pečiatku: prof. Dušan Kállay, akad. mal.
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 900 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 12. 9. 2008 poštovú známku "Spoločné vydanie s ČR – Karol Plicka", v nominálnej hodnote 40 Sk.

Emisia vychádza ako spoločné vydanie Slovenskej republiky a Českej republiky na tlačovom liste vo forme hárčeka spolu s 2 kupónmi. Hárček s rozmermi 119 x 87 mm je vytlačený technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom.
Známka s rozmermi 30,5 mm x 44,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), je vytlačená technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom, kupóny sú vytlačené technikou ofsetu. Hárček vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Známka prezentuje portrét Karola Plicku. Ľavý kupón zobrazuje Sochy na Karlovom moste a pravý Svadobný kroj z Očovej. V hornej časti hárčeka sa nachádza nápis SPOLOČNÉ SLOVENSKO – ČESKÉ VYDANIE a v jeho dolnej časti originál podpisu K. Plicku.
Autorom výtvarného návrhu emisie je prof. Dušan Kállay, akad. mal.
Rytcom známky a autorom líniových rozkresieb kupónov je Miloš Ondráček.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 12.9.2008 a domicilom Bratislava. Hlavným motívom prítlače na FDC je dievča z Veľkého Lômu. Hlavným motívom FDC pečiatky sú štylizované husle.
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je prof. Dušan Kállay, akad. mal.
Autorom rytiny FDC je Miloš Ondráček.
FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. v náklade 3 900 ks.

Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 12. 9. 2008 do 31. 12. 2008.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008