spä? 428 Matej Korvín vpred
Renesancia a humanizmus
Matej Korvín
Katalógové číslo: 428
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Deň vydania: 25.9.2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 37,5 mm x 37,5 mm
Náklad známok: 700 000 ks
Autor motívu na FDC: Peter Augustovič
Rytec FDC: Arnold Feke
Návrh na FDC pečiatku: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľorytina v kombinácii s ofsetom
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 25. 9. 2008 poštovú známku "Matej Korvín, Renesancia a humanizmus", bez nominálnej hodnoty. Označenie T1 50g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku, položka LB.1.1.2 Tarify.
Na známke je zobrazený portrét uhorského kráľa Mateja Korvína (podľa kópie už neexistujúceho obrazu z 15. storočia), spolu s rodovým erbom a latinským nápisom ozrejmujúcim pôvod obrazu.
Známku s rozmermi 37,5 mm x 37,5 mm, vrátane perforácie, vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 35 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Peter Augustovič.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 25. 9. 2008 a domicilom Bratislava. Hlavným motívom prítlače na FDC je časť náhrobku Štefana a Imricha Zápoľského zo Spišskej Kapituly.
Motívom FDC pečiatky je detail štukovej výzdoby portálu (Levoča).
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič.
FDC vytlačila oceľorytinou v kombinácii s ofsetom tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 200 ks.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 25. 9. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008