spä? 430 Drevený kostolík Dobroslava vpred
Krásy našej vlasti
Drevený kostolík Dobroslava
Katalógové číslo: 430
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 9.10.2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Náklad známok: 100 000 ks 
Autor motívu na FDC: Karol Felix
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na FDC pečiatku: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 9. 10. 2008 poštovú známku „Krásy našej vlasti – Drevený kostolík Dobroslava“, bez nominálnej hodnoty. Označenie T1 100g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 100 g v tuzemskom styku, položka LB.1.1.3 Tarify.
Na známke je zobrazený drevený kostolík Dobroslava. Známku s rozmermi 30,5 mm x 44,4 mm vrátane perforácie, vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. na upravenom tlačovom liste s dvojicami známok Hervartov a Dobroslava oddelenými od seba kupónmi, na ktorých sú zobrazené kostolíky v Ladomírovej a Príkrej. Známky s kupónmi sú na tlačovom liste rozmiestnené v dvoch horizontálnych registroch, medzi ktorými sa nachádza medzihárčie s drevenými kostolíkmi v Ladomírovej, Hunkovciach a Príkrej.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Karol Felix, autor oceľorytiny známky Dobroslava je František Horniak.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 9. 10. 2008 a domicilom Kapišová. Na prítlači je zobrazený drevený kostolík Tročany.
Motívom FDC pečiatky je portrét Ježiša Krista z ikonostasu dreveného kostolíka Dobroslava.
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix, autor oceľorytiny FDC je František Horniak.
FDC vytlačila oceľotlačou z plochej platne tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 200 ks.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 9. 10. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008