spä? 431 Orchidey: Črievičník papučkový vpred
Ochrana prírody
Orchidey: Črievičník papučkový
Katalógové číslo: 431
Autor výtvarného návrhu známky: Vladimír Machaj
Autor rytiny známky: Martin Činovský
Deň vydania: 23.10.2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,4 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 200 000 ks
Autor motívu na FDC: Vladimír Machaj
Rytec FDC: Martin Činovský
Návrh na FDC pečiatku: Vladimír Machaj
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 23. 10. 2008 poštovú známku "Ochrana prírody - Orchidey, Črievičník papučkový" bez nominálnej hodnoty. Označenie T2 100g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 100 g v tuzemskom styku.
Na známke je zobrazená orchidea Črievičník papučkový.
Známku s rozmermi 44,4 mm x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Vladimír Machaj, autorom oceľorytiny známky je doc. Martin Činovský akad. mal..
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 23. 10. 2008 a domicilom Bratislava. Na prítlači sú znázornené kvitnúce rastliny pri lese.
Motívom FDC pečiatky je detail kvetu orchidey.
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Vladimír Machaj. Autor oceľorytiny FDC je doc. Martin Činovský, akad. mal..
FDC vytlačila oceľotlačou z plochej platne tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 200 ks.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 23. 10. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008