spä? 433 2008 vpred
Vianoce 2008
Katalógové číslo: 433
Grafická úprava známky: Radmila Hanečková
Deň vydania: 13.11.2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 4 000 000 ks
Autor motívu na FDC: Arnold Feke
Návrh na FDC pečiatku: Radmila Hanečková
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 13. 11. 2008 poštovú známku "Vianoce 2008", bez nominálnej hodnoty. Označenie T2 50g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku.
Na známke je prezentovaný obraz s motívom Svätej Rodiny od neznámeho antverpského maliara z polovice 16. st., nachádzajúci sa v zbierkovom fonde SNG.
Známku s rozmermi 26,5 mm x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorkou grafickej úpravy známky je Radmila Hanečková.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 13. 11. 2008 a domicilom Bratislava. Na prítlači je zobrazená stredná časť Triptychu Klaňania troch kráľov z dielne Jana Mertensa ml. (16. st.).
Motívom FDC pečiatky je Madona s dieťaťom.
Autorkou výtvarného návrhu FDC pečiatky je Radmila Hanečková. Autorom líniovej rozkresby FDC je Mgr. art. Arnold Feke.
FDC vytlačila oceľotlačou z plochej platne tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 200 ks.


Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 13. 11. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008