spä? 434 Jozef Baláž: ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok, 1975 vpred
Umenie
Jozef Baláž, ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok, 1975

Cena ministra za rok 2008
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo: 434
Grafická úprava známky: František Horniak
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 27.11.2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 100 000 ks
Autor motívu na FDC: František Horniak
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na FDC pečiatku: František Horniak
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 11. 2008 poštovú známku "Umenie – Jozef Baláž, ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok, 1975", bez nominálnej hodnoty. Označenie T2 1000g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 1000 g v tuzemskom styku.
Na známke je prezentovaná ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok.
Grafickú úpravu známky a päťfarebnú ryteckú transkripciu diela vytvoril František Horniak.
Známku s rozmermi 44,4 x 54,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou päťfarebnej oceľotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. 11. 2008 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazená ilustrácia z básnickej zbierky od Pavla Koyša „Všade“, J. Baláž, litografia, 1978, v ryteckej transkripcii Františka Horniaka. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Motívom FDC pečiatky je detail z plagátu (J. Baláž, výstava v Havane, 1968).

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 11. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008