spä? 435 Zoltán Palugyay, Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi vpred
Umenie
Zoltán Palugyay, Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi

Cena ministra za rok 2008
( Najlepšia rytina )

Katalógové číslo: 435
Grafická úprava známky: Rudolf Cigánik
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 27.11.2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 100 000 ks
Autor motívu na FDC: Rudolf Cigánik
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Návrh na FDC pečiatku: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 11. 2008 poštovú známku "Umenie – Zoltán Palugyay, Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi", bez nominálnej hodnoty. Označenie T1 1000g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 1000 g v tuzemskom styku.
Na známke je prezentovaný obraz od Zoltána Palugyaya z roku 1932, nachádzajúci sa v zbierkovom fonde SNG.
Grafickú úpravu známky a päťfarebnú ryteckú transkripciu diela vytvoril akad. mal. Rudolf Cigánik.
Známku s rozmermi 44,4 x 54,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou päťfarebnej oceľotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. 11. 2008 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazené dielo od Zoltána Palugyaya „Pri potoku“ v ryteckej transkripcii akad. mal. Rudolfa Cigánika. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Motívom FDC pečiatky je kompozícia s kvetmi (Z. Palugyay).
FDC vytlačila oceľotlačou z plochej platne tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava v náklade 3 200 ks.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 11. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008