spä? 436 1.poštová linka Bratislava - Ružomberok - Košice
Deň poštovej známky
1. poštová linka Bratislava - Ružomberok - Košice
Katalógové číslo: 436
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner
Deň vydania: 27.11.2008
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
Autor motívu na FDC: Dušan Grečner
Rytec FDC: Arnold Feke
Návrh na FDC pečiatku: Dušan Grečner
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 11. 2008 poštovú známku (s kupónom) "Deň poštovej známky – 1. poštová linka Bratislava - Ružomberok - Košice" bez nominálnej hodnoty. Označenie T1 50g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku. Na známke je znázornený motív poštového posla na koni s pozadím dobovej mapy časti Slovenska, na kupóne - list s pečaťou spolu s poštovou trúbkou a bambitkou.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Dušan Grečner.
Známku s rozmermi 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) s kupónom, vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. 11. 2008 a domicilom Bratislava. Motívom FDC je kovový odznak poštového posla. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v kombinácii s ofsetom v náklade 3 200 ks. Motívom FDC pečiatky je posol Merkúr s listom v jednej ruke a žezlom v druhej. Autor výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Dušan Grečner. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Arnold Feke.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 11. 2008 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008