späť 437 Pamätná prvá eurová známka vpred
Pamätná prvá eurová známka
Katalógové číslo: 437
Autor výtvarného návrhu známky: Martin Činovský
Rytec známky: Martin Činovský
Deň vydania: 01. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 x 44,5 mm
Náklad známok: 0,6 mil.
Autor motívu na FDC: František Horniak
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na FDC pečiatku: František Horniak
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 5000 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 1. 1. 2009 poštovú známku „Pamätná prvá eurová známka“ v nominálnej hodnote 1,00 € (30 Sk).
Hlavným motívom známky je vyobrazenie znaku eura spolu s mapou Slovenska na pozadí architektonického detailu 10 eurovej bankovky.
Poštovú známku rozmerov 30,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou trojfarebnej oceľotlače z plochých platní v kombinácií s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 6 známkami. V strede tlačového listu sú vyobrazené reverzy slovenských variantov troch eurových mincí (tlačených technikou termotlače), motívmi ktorých sú vrch Kriváň, Bratislavský hrad a Dvojkríž na trojvrší.
Autorom výtvarného návrhu známky a upraveného tlačového listu je doc. Martin Činovský, akad. mal., ktorý je aj autorom oceľorytiny známky.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Bratislava a s pečiatkou FDC s dátumom 1. 1. 2009. Na FDC je zobrazená budova Národnej banky Slovenka v Bratislave, kde sa na jej čelnej strane symbolicky vyníma zobrazenie mince s nominálnou hodnotou 1 €. Na FDC pečiatke je znázornený motív dvojkríža na trojvrší obklopeného 12. hviezdami, symbolizujúcimi Európsku úniu. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 5 000 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je František Horniak, ktorý je aj autorom rytiny FDC.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009