2009
Katalógové číslo: 437
Euro
Pamätná prvá eurová známka
Deň vydania: 01.01.2009
Katalógové číslo: 438
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 439
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kostol Matky Božej v Boldogu

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 440
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Rotunda sv. Margity v Šiveticiach

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 441
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci - Pominovciach

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 442
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kostol vo Svätušiach

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 443
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kostol v Čiernom Brode

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 444
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 445
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kostol sv. Egídia v Iliji

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 446
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 447
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 448
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kostol sv. Kríža v Hamuliakove

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 449
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach

Deň vydania: 02.01.2009
Katalógové číslo: 450
Veľká noc 2009
Kraslice
Deň vydania: 27.02.2009
Katalógové číslo: 451
Šport - Bojové umenia
Deň vydania: 13.03.2009
Katalógové číslo: 452
Osobnosti - Aurel Stodola (1859 - 1942)
Deň vydania: 17.04.2009
Katalógové číslo: 453
40. výročie založenia ZSF
Deň vydania: 29.04.2009
Katalógové číslo: 454
Najvyšší kontrolný úrad SR
Deň vydania: 07.05.2009
Katalógové číslo: 455
EUROPA 2009 - Astronómia
Deň vydania: 28.05.2009
Katalógové číslo: 456
Osobnosti - Žofia Bosniaková (1609 - 1644)
Deň vydania: 02.06.2009
Katalógové číslo: 457
Prezident SR
Deň vydania: 15.06.2009
Katalógové číslo: 458
Bienále ilustrácií Bratislava 2009
Deň vydania: 14.08.2009
Katalógové číslo: 459

Spoločné vydanie s Rakúskom – Limes romanus, Carnuntum
Deň vydania: 11.09.2009
Katalógové číslo: 460
Spoločné vydanie s Rakúskom – Limes romanus, Gerulata
Deň vydania: 11.09.2009
Katalógové číslo: 461
Ochrana prírody - Korytnačka močiarna
Deň vydania: 23.10.2009
Katalógové číslo: 462
Ochrana prírody - Salamandra škvrnitá
Deň vydania: 23.10.2009

Cena ministra za rok 2009


Katalógové číslo: 463
Vianoce 2009 – Zimný motív
Deň vydania: 11.11.2009
Katalógové číslo: 464
Umenie - Ján Mudroch, Žena s čiernym klobúkom, 1940
Deň vydania: 27.11.2009

Cena ministra za rok 2009


Katalógové číslo: 465
Umenie - Cyprián Majerník, Don Quijote, 1943
Deň vydania: 27.11.2009

Cena ministra za rok 2009


Katalógové číslo: 466
Deň poštovej známky – Louis Braille (1809 – 1852)
Deň vydania: 4.12.2009
Obsah 1993-2009