vpred 459 - Spoločné vydanie s Rakúskom – Limes romanus, Carnuntum vpred
Spoločné vydanie s Rakúskom – Limes romanus, Carnuntum
Katalógové číslo: 459
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Rytina známky: Martin Činovský
Deň vydania: 11. 9. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácií s viacfarebným ofsetom
Rozmery známky: 44,5 mm x 30,5 mm
Náklad známok: 55 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Igor Piačka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 700 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 11. 9. 2009 poštovú známku "Spoločné vydanie s Rakúskom – Limes romanus, Carnuntum" nominálnej hodnoty 0,60 € (18 Sk).    
Známka vychádza v hárčeku, spolu so známkou "Gerulata", vytlačeného technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácií s viacfarebným ofsetom. Rozmery známky sú 44,4 x 30,5 mm vrátane perforácie (na šírku). Hárček vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Hlavným motívom známky je rímsky bojovník v zbroji spolu s tzv. pohanskou bránou (Heidentor) v pozadí. Na hárčeku je zobrazená orlica (symbol rímskych légií), plameň (symbol rozpínania Rímskej ríše), ktorý je súčasne výtvarným prvkom zjednocujúcim známky s hárčekom. Plameň prechádza cez známky, mení sa na svetlo a dotvára bránu. V spodnej časti hárčeka je zobrazená historická mapa cestných prepojení z čias Rímskej ríše tzv. Tabula Peutingeriana, na ktorej je zaznačená aj poloha Carnunta a Gerulaty.
Súčasne s poštovou známkou sa vydáva obálka prvého dňa vydania s  pečiatkou FDC s  dátumom 11. 9.  2009 s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazená svadba Rimanov - nevesta so ženíchom spolu s hudobníkmi hrajúcimi na historických hudobných nástrojoch. V pozadí je znázornené povodie Dunaja. Námetom FDC pečiatky je rímska minca (averz a reverz). FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače - viacfarebný ofset.
Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka, autorom oceľorytiny známky je akad. mal. Martin Činovský.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 11. 9. 2009 až do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009