vpred 460 - Spoločné vydanie s Rakúskom – Limes romanus, Gerulata vpred
Spoločné vydanie s Rakúskom – Limes romanus, Gerulata
Katalógové číslo: 460
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Rytina známky: Martin Činovský
Deň vydania: 11. 9. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácií s viacfarebným ofsetom
Rozmery známky: 44,5 mm x 30,5 mm
Náklad známok: 55 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Igor Piačka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 700 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 11. 9. 2009 poštovú známku „Spoločné vydanie s Rakúskom – Limes romanus, Gerulata“ nominálnej hodnoty 0,60 € (18 Sk).   
Známka vychádza v hárčeku, spolu so známkou „Carnuntum“, vytlačeného technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácií s viacfarebným ofsetom. Rozmery známky sú 44,4 x 30,5 mm vrátane perforácie (na šírku). Hárček vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Hlavným motívom známky je náhrobný pomník (stéla) s vyobrazením mýtického Attisa spolu s bojovníkom na koni, ako aj  reálie z rímskeho vojenského tábora (rôzne predmety z archeologických výskumov).
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s  pečiatkou FDC s dátumom 11. 9. 2009 s domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazení rímski bojovníci v zápolení s barbarmi. Námetom FDC pečiatky sú náramky pochádzajúce z obdobia Rímskej ríše. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače - viacfarebný ofset.
Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka, autorom oceľorytiny známky je akad. mal. Martin Činovský.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 11. 9. 2009 až do odvolania.

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009