vpred 458 - Bienále ilustrácií Bratislava 2009 vpred
Bienále ilustrácií Bratislava 2009
Katalógové číslo: 458
Autor grafického dizajnu známky: Ľubomír Krátky
Rytina známky: František Horniak
Deň vydania: 14. 8. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 4 000 000 ks
Líniová rozkresba FDC: Juraj Vitek
Rytina FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ľubomír Krátky
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská poššta, a. s., vydala 14. 8. 2009 pošštovú známku "Bienále ilustrácií Bratislava 2009". Označenie T2 50g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výšškou pošštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku (0,40 €).
Pošštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Pošštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Na známke je použžitá čas motívu ilustrácie z ocenenej knihy pod názvom "„Es war finster und merkwürdig still" od nemeckého ilustrátora Einara Turkowskeho, ktorú medzinárodná porota ocenila na 21. ročníku BIB 2007. Autorom grafickej úpravy známky a FDC je Ľubomír Krátky. Rytcami známky sú Mgr. art. Juraj Vitek (ktorý je aj autorom líniovej rozkresby) a Františšek Horniak.
Súčasne s pšoštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 14. 8. 2009 s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazená druhá časť ocenenej ilustrácie. Námetom FDC pečiatky je logo BIB. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne. Autorom líniovej rozkresby FDC je Mgr. art. Juraj Vitek, autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír ŽŽálec.
Známka platí vo vnútrošštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 14. 8. 2009 ažž do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009