vpred 457 - Prezident SR vpred
Prezident SR
Katalógové číslo: 457
Autor výtvarného návrhu známky: Ivan Schurmann
Autor grafického dizajnu známky: Radmila Hanečková
Deň vydania: 15. 6. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: termorazba do zlatej fólie v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 50 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Ivan Schurmann
Rytina FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ivan Schurmann
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 800 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 15. 6. 2009 poštovú známku "Prezident SR" v nominálnej hodnote 1,00 € (30 Sk).
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou termorazby do zlatej fólie v kombinácií s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na hárčeku s 1 známkou a dvoma kupónmi.
Motívom známky je portrét prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Motívom kupónov je štátny znak Slovenskej republiky a štandarda prezidenta Slovenskej republiky.
Autorkou grafického dizajnu známky, na základe portrétu od akad. mal. Ivana Schurmanna, je Radka Hanečková.
Súčasne s poštovou známkou sa vydáva obálka prvého dňa vydania s domicilom Bratislava a s pečiatkou FDC s dátumom 15. 6. 2009. Na FDC sú zobrazení dvaja barokoví anjeli zo sochárskej výzdoby schodiska Prezidentského paláca. Námetom FDC pečiatky je podpis I. Gašparoviča spolu s motívom lipového listu. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Ivan Schurmann. Autorom rytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 6. 2009 až do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009