vpred 456 - Osobnosti - Žofia Bosniaková (1609 – 1644) vpred
Osobnosti
Žofia Bosniaková (1609 – 1644)
Katalógové číslo: 456
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Čapka
Rytec známky: Martin Činovský
Deň vydania: 2. 6. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 50 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Marián Čapka
Rytina FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Čapka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 800 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 6. 2009 poštovú známku "Osobnosti - Žofia Bosniaková (1609 – 1644)" v nominálnej hodnote 0.80 € (24 Sk).
Známka vychádza vo forme hárčeka vytlačeného technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácií s ofsetom. Rozmery známky sú 30,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku). Hárček vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačovom liste s 1 známkou.
Hlavnými motívmi známky sú portrét Žofie Bosniakovej (vypracovaný na základe kópie z originálu obrazu zo 17. storočia podľa neznámeho maliara) a hrad Strečno z obdobia 16. – 17. storočia. Hlavnými motívmi hárčeka sú: Kostol v Šuranoch, Kostol sv. Martina v Tepličke nad Váhom a pôvodná rakva s telesnými pozostatkami Ž. Bosniakovej (ako sa nachádzali do 1. apríla 2009). Na hárčeku je zobrazená aj časť vstupného portálu kaplnky kostola v Tepličke n/Váhom s prvkami ornamentálnej výzdoby spolu s chlebíkmi, tzv. bosniakmi.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Marián Čapka, autorom oceľorytiny známky je doc. Martin Činovský, akad. mal..
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Teplička nad Váhom a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 6. 2009. Na FDC je zobrazený hrad v Šuranoch podľa jedinej zachovanej kresby zo 17. storočia, spolu s faksimile podpisu Ž. Bosniakovej na výšivke omšového ornátu s rastlinným motívom. Námetom FDC pečiatky je kostol sv. Martina v Tepličke n/Váhom. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Marián Čapka. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 6. 2009 až do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009