vpred 455 - EUROPA 2009 - Astronómia vpred
EUROPA 2009 - Astronómia
Katalógové číslo: 455
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Komáček
Deň vydania: 28.5.2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 620 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Marián Komáček
Rytina FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Komáček
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač
Náklad FDC: 3 800 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 28. 5. 2009 poštovú známku "EUROPA 2009 - Astronómia" v nominálnej hodnote 0,90 € (27,00 Sk).
Hlavným námetom známky je mužská postava v kruhu (tzv. Vitruviov muž od Leonarda da Vinciho), obklopená žltými hviezdami – symbolom Európskej únie.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou ofset tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a na tlačových listoch s 50 známkami. Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Marián Komáček.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 28. 5. 2009 s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený alegorický portrét Venuše obklopený astronomickými pomôckami. Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Marián Komáček. Rytcom FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec. FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 28. 5. 2009 až do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009