vpred Najvyšší kontrolný úrad SR vpred
Najvyšší kontrolný úrad SR
Katalógové číslo: 454
Autor výtvarného návrhu známky: Vladislav Rostoka
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 7.5.2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 33 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Vladislav Rostoka
Rytina FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač
Náklad FDC: 4 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 7. 5. 2009 poštovú známku "Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky" v nominálnej hodnote 0,80 € (24,00 Sk).
Hlavným motívom známky je heraldický emblém NKÚ SR, na ktorom je vyobrazený rozkrídlený orol nesúci na hrudi štátny znak. Poštovú známku rozmerov 33 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Vladislav Rostoka. Autorom oceľorytiny známky je František Horniak.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 7. 5. 2009 s domicilom Bratislava. Na FDC je znázornený orol nesúci na hrudi nápis: PARSIMONIA EFFECTIVITAS COMMODUM. Motívom FDC pečiatky je detail emblému. Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka. Rytcom FDC je František Horniak. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 7. 5. 2009 až do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009